Procedury

Jak powszechnie wiadomo wynajmowane wózki widłowe stanowią pewną wartość finansową, dlatego aby wynająć wózek widłowy wymagamy (jeszcze przed dostawą) dokumentów świadczących o statusie firmy. Otrzymanie tych dokumentów pozwala nam na wcześniejszą weryfikację. Taka procedura wymagana jest od Klientów z którymi współpracujemy po raz pierwszy.

Wymagane dokumenty

  • Dokumenty źródłowe firmy (NIP, REGON, KRS, Wpis działalności gospodarczej)
  • Zamówienie pisemne z ustaloną stawką wynajmu, ze wskazaniem miejsca dostawy oraz osoby kontaktowej

Przekazanie sprzętu

Wózek przekazywany jest wraz z protokołem odbioru oraz umową wynajmu.
Jeżeli miejsce pracy wózka jest oddalone od siedziby firmy umowa jest podpisywana z wyprzedzeniem.
W przypadku firm stale z nami współpracującymi wystarczy pisemne zamówienie dostarczone drogą elektroniczną.

Odbiór wózków po wynajmie

Wymagamy zgłoszenia pisemnego w postaci krótkiej informacji przesłanej e-mailem lub sms-em.
Od naszych stałych Klientów wystarczy zgłoszenie telefoniczne.
Rodzaj takiego powiadomienia każdorazowo ustala umowa wynajmu.

Płatność

Według warunków ustalonych podczas rozmowy telefonicznej lub wg otrzymanej oferty.

Inne

Od momentu przekazania sprzętu Najemca jest zobowiązany do jego zabezpieczenia, w sposób uniemożliwiający korzystanie z wózka osobom do tego nieupoważnionym. Za straty powstałe podczas pracy wózka Dostawca nie odpowiada. Najemca w momencie przejęcia wózka, aż do jego odbioru przed Dostawcę jest za niego materialnie odpowiedzialny.

Ogólne warunki wynajmu (OWW)

Prosimy o zapoznanie się z naszymi ogólnymi warunkami wynajmu. Złożenie zamówienia przez Państwa jest równoznaczne z zaakceptowaniem naszych warunków wynajmu.

 Pobierz dokument: Ogólne Warunki Wynajmu OWW